Fişekçioğlu Demir Çelik A.Ş. Kayseri
ETRİYE - ÇİROZ

ETRİYE - ÇİROZ

Betonarme kolon ve kirişlerde kullanılan enine donatıya etriye adı verilir. Etriye, yer aldığı elemanın kesitine bağlı olarak dikdörtgen, kare, çokgen ve çember şeklinde bükülmüş ince çubuk veya hasır donatıdır. Etriye, donatı kafesinin montaj ve yerleştirilmesinde yaş beton içinde stabilitesini sağlamak için vazgeçilmez bir elemandır. 
Etriye, eğilme donatısının yerel burkulma mukavemetini artırmak için de gereklidir. Etriye, sık aralıklarla kullanıldığı zaman, sargı (kuşaklama) görevi yaparak, betonarme elemanın kesme mukavemeti yanında eğilme mukavemetini de artırır.

Elemanlara daha büyük plastik şekil değiştirebilme özelliği kazandıran etriye, eleman ve yapı sürekliliğini artırır. Betonarme elemanının kesme ve kesme-eğilme mukavemetini sağlayabilmek için önemlidir. Betonarme kesitin özellikle son limit duruma yakın zorlanmalarında yapının bütünlüğünü korumakta faydalı bir elemandır. Deprem hasarlarının pek çoğu ya etriye yetersizliğinden, ya da hatalı ve eksik düzenlenmiş etriyelerden kaynaklanır.

Kesme kuvveti donatısı olarak etriyelerin kullanılmasının faydaları

  • Eğik çekme gerilmelerinin kiriş ekseni boyunca yayılı olması nedeniyle, belirli aralıklarla düzgün yerleştirilen etriyeler, etkinin karşılanması bakımından uygundur.
  • Eğik çekme gerilmeleri ile belirli açı yapan etriyeler, kesme kuvvetinin işaretinin değiştiği durumda da uygundur.
  • Etriyeler kiriş boyuna donatısını betona bağlayarak bunların kesme kuvvetinin karşılanmasındaki perçin etkisini artırırlar.
  • Etriyeler, kesme kuvvetinin karşılanmasında ortaya çıkan beton basınç kuvvetleriyle beraber kafes sistem etkisi oluştururlar.
  • Eğik çekme gerilmelerinden dolayı ortaya çıkan çatlakları sınırlayarak kesme kuvvetinin bir kısmının agrega sürtünmesi ile taşınmasını sağlarlar.
  • Sık kullanılan etriye durumunda betonun yanal şekil değiştirmesini sınırlandırarak betonun hem dayanımını ve hem de sürekliliğini artırırlar.
  • Etriye hakkında daha detaylı bilgi almak, etriye ürünlerinin fiyat avantajlarından yararlanmak için Demirhan Yaşarlar Demir ile iletişime geçebilirsiniz.

Fişekçioğlu Demir
Bu site, Gelişim Medya® Kurumsal Web Tasarım Sistemi ile hazırlanmıştır.